Estoński CIT – umorzenie udziałów może być źródłem ukrytego zysku

Wynagrodzenie za umorzenie udziałów może być potraktowane przez organy skarbowe tak jak przekazanie zysku. Zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora KIS wypłata wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów jest świadczeniem związanym z prawem do udziału w zysku, innym niż podzielony zysk, którego beneficjentem jest udziałowiec. Stanowi zatem dochód z tytułu ukrytych zysków. Jeżeli jednak wypłata wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów aportowych dokonywana w okresie po zakończeniu rozliczeń w formie estońskiego CIT nie będzie uwzględniała dochodów z zysku spółki, nie zostanie opodatkowana ryczałtem.

Źródło: Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 5 stycznia 2023 r., sygn. 0114-KDIP2-2.4010.10.2022.1.IN