Fundacje rodzinne z coraz większym zainteresowaniem

Jak informuje serwis prawo.pl, w Polsce zarejestrowano już 64 fundacje rodzinne. Na wpis czekają kolejne – do sądu wpłynęły w sumie 294 wnioski. Warto przypomnieć, że fundacja rodzinna jest dość atrakcyjnym rozwiązaniem – w przypadku inwestowania w określone aktywa fundacja nie zapłaci podatku aż do momentu dystrybucji środków do beneficjentów. Co więcej, podlega ona preferencyjnemu opodatkowaniu zryczałtowanym 15% podatkiem dochodowym (przy założeniu, że grono beneficjentów jest ograniczone do fundatora lub jego najbliższej rodziny).