Funkcjonowanie nowych przepisów dot. reklam wyrobów medycznych

Od  1 stycznia 2023 r. funkcjonują nowe przepisy dot. reklamy wyrobów medycznych, które określają wymogi, jakie winna spełniać reklama wyrobów medycznych kierowanych zarówno do publicznej wiadomości, jak również do profesjonalistów. Wyrobem medycznym są przedmioty, które mają przeznaczenie medyczne (czyli np. urządzenie stomatologiczne, fizjoterapeutyczne, kwas hialuronowy, aparat USG).

Przede wszystkim:

– reklama kierowana do publicznej wiadomości musi być sformułowana w sposób zrozumiały dla laika,

– zakazano reklamy wyrobów profesjonalnych (przeznaczonych do używania przez użytkowników innych niż laicy,

– zakazano korzystania z wizerunku specjalistów lub osób podających się za nie.

Ponadto ustawa wskazuje szczegółowe wytyczne, jakie spełniać muszą producenci, dystrybutorzy czy inne podmiotu reklamujące wyroby medyczne. Reklamę niespełniającą określonych nową ustawą wymogów, której rozpowszechnianie rozpoczęto przed 2023 rokiem, przedsiębiorcy mają prawo rozpowszechniać (w nie zmienionym kształcie) do 30 czerwca 2023 roku.