Garaż a ulga mieszkaniowa w podatku PIT

Przychód uzyskany ze sprzedaży mieszkania i garażu podziemnego (posiadającego odrębną księgę wieczystą), który został przeznaczony na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego w związku ze sprzedaną nieruchomością – nie może korzystać w części dotyczącej garażu z tzw. ulgi mieszkaniowej. Jest tak dlatego, że nie sposób uznać wydatku na spłatę kredytu w części dotyczącej garażu za wydatek na własne cele mieszkaniowe.

Interpretacja Dyrektora KIS z 7 października 2022 r. (0112-KDIL2-1.4011.641.2022.2.MKA).