Gmina budując drogi nie występuje w roli podatnika VAT

Samorząd działając w sprawach dróg gminnych, w tym w zakresie ich budowy, działa w charakterze organu, a nie jako podatnik VAT. W orzecznictwie podkreśla się, że budowa drogi gminnej odbywa się w ramach władztwa publicznego gminy i realizacja tych zadań statutowych nie jest działalnością na podstawie umowy cywilnoprawnej. Takie stanowisko wyraził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, które zostało podzielone przez WSA w Białymstoku.

Wyrok WSA w Białymstoku z 16 września 2022 r. sygn. akt: I SA/Bk 174/22.