Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 14 lipca 2022 r. sygn.. 0111-KDIB1-3.4010.235.2022.4.IM

Pytanie:

Czy Wnioskodawca podejmując decyzję o wypłacie zysku wypracowanego w trakcie opodatkowania ryczałtem od przychodów spółek, powinien podatek od ryczałtu od przychodów spółek pobrać z przeznaczonej do wypłaty kwoty?

Stanowisko DKIS:

Istotne jest, w jaki sposób spółka była opodatkowana w okresie, za który osiągnięty przez spółkę zysk jest wypłacony w postaci podzielonych zysków spółki. Dlatego też zyski spółki osiągane za każdy rok, w którym spółka była opodatkowana ryczałtem od dochodów spółek powinny być wyodrębnione w kapitale własnym spółki. Przy czym zyski spółki z okresu, gdy była opodatkowana ryczałtem powinny być wyodrębnione w kapitałach własnych spółki nie tylko w okresie, w którym jest opodatkowana ryczałtem od dochodów spółek, ale również, gdy będzie miała zyski z tego okresu do podziału już po zakończeniu okresu opodatkowania ryczałtem. Zatem, podejmując uchwałę o wypłacie udziałowcom zysku netto wypracowanego w trakcie opodatkowania ryczałtem od przychodów spółek, Spółka, jako podatnik, powinna od kwoty zysku przeznaczonego do wypłaty udziałowcom zapłacić ryczałt od przychodów spółek, stosownie do stawki wskazanej art. 28o ustawy o CIT. W świetle przytoczonych powyżej przepisów należy uznać Państwa stanowisko w zakresie podatku od osób prawnych za prawidłowe.