Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 18 lipca 2022 r. sygn. 0111-KDIB2-1.4010.230.2022.2.BJ

Czy fakt, że udziałowcem spółki sp. z o.o. jest fundator fundacji X wyłącza spółkę z możliwości opodatkowania na zasadach ryczałtu od spółek (cit estoński)?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 28j ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przesłanką negatywną do możliwości skorzystania przez spółkę z o.o. z możliwości opodatkowania na zasadach ryczałtu od spółek (cit estoński) jest sytuacja gdy udziałowiec i jednocześnie fundator Fundacji posiada prawa majątkowe związane z prawem do otrzymywania świadczeń z Fundacji. Ponieważ w sytuacji spółki sp. z o.o. taka sytuacja nie występuje posiadanie udziałów w spółce przez X nie jest przesłanką wykluczającą sp. z o.o. z możliwości wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach citu estońskiego.

Stanowisko DKIS:

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy fakt, że udziałowcem spółki sp. z o.o. jest fundator fundacji X wyłącza spółkę z możliwości opodatkowania na zasadach ryczałtu od spółek (cit estoński). Odnosząc się do ww. wątpliwości Wnioskodawcy, stwierdzić należy, że skoro udziałowcem spółki sp. z o.o. jest fundator fundacji, któremu nie przysługują żadne prawa majątkowe związane z prawem do otrzymywania świadczeń jako fundator lub beneficjent fundacji, Wnioskodawca może korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek.