Interpretacja indywidualna nie może dotyczyć konstytucyjności przepisów

Zamiar uzyskania od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej aktu stwierdzającego niezgodność krajowego prawa podatkowego z aktami wyższego rzędu nie może zostać spełniony w indywidualnej interpretacji. Nie ma on bowiem kompetencji do badania ich zgodności z konstytucją. Postępowanie w sprawie interpretacji indywidualnych ma charakter szczególny i ogranicza się do udzielenia informacji o zakresie i sposobie zastosowania prawa w okolicznościach przedstawionych we wniosku. Kontrola zgodności pod kątem konstytucyjności należy zaś do kompetencji Trybunału Konstytucyjnego. Sprawa dotyczyła zakazu amortyzacji lokali mieszkalnych, który wchodzi w życie od 1 stycznia 2023 r. dla lokali nabytych przed 1 stycznia 2022 r.

Interpretacja Dyrektora KIS z 6 czerwca 2022 r., 0115-KDIT3.4011.417.2022.2.AD,

Wyrok WSA w Łodzi z 20 września 2022 r., I SA/Łd 482/22.