Interpretacja ogólna w sprawie PKPiR

W praktyce zdarza się, że podatnik otrzymuje dowód księgowy stanowiący podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu po dacie jego wystawienia. W takich przypadkach powstają wątpliwości, czy taki dokument powinien być wykazany w PKPiR w miesiącu, w którym został otrzymany bądź przekazany do biura rachunkowego, czy też w miesiącu, w którym został wystawiony. W tym drugim przypadku powodowałoby to konieczność korekty zapisów w PKPiR. Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów dowód księgowy otrzymany przez podatnika lub przekazany do biura rachunkowego w miesiącu późniejszym niż miesiąc jego wystawienia, może być zaksięgowany w PKPiR w miesiącu, w którym został otrzymany przez podatnika bądź przekazany do biura rachunkowego. Powinno to nastąpić do końca roku podatkowego, w którym koszt ten może być potrącony. Interpretacja potwierdza zatem praktykę wypracowaną przez środowiska księgowe.

Interpretacja ogólna Ministra Finansów nr DD2.8202.3.2022 z 23 lutego 2023 r. w sprawie ujmowania w księdze przychodów i rozchodów kosztów uzyskania przychodów.