Inwestycje

Wydatki inwestycyjne, nawet pokryte dotacją, stanowią wydatek związany z działalnością gospodarczą. Również w przypadku reinwestycji zysku w obligacje, kryptowaluty, tokeny czy pochodne instrumenty finansowe, podatnik nie będzie miał do czynienia z wydatkiem niezwiązanym z działalnością gospodarczą. Takie działania mogą stanowić alternatywę dla niedozwolonego w estońskim CIT nabywania udziałów i akcji w innych spółkach.

 Przykładowe interpretacje: sygn.. 0111-KDIB2-1.4010.527.2022.1.AR, sygn. 0111-KDIB1-1.4010.381.2022.3.ŚS