Karnety na siłownie (50% wydatku ponosi firma/50% wydatku ponoszą pracownicy)

Wydatek tego typu należy rozpatrywać pod kątem ewentualnego uznania za niezwiązany z działalnością gospodarczą (chyba, że kartę otrzyma wspólnik – w tym zakresie można mówić o ukrytym zysku).

Podobnie jak w przypadku klasycznego opodatkowania, to od okoliczności zależy, czy karta karnet stanowi wydatek związany z działalnością. Zgodnie z powszechną linią interpretacyjną w „tradycyjnym opodatkowaniu” karta może stanowić KUP, ponieważ pozwala zwiększyć efektywność pracownika i stanowi swojego rodzaju inwestycję w pracownika.

Analogicznie powinno być w przypadku spółki w reżimie Estońskiego CIT.