Kary, mandaty, odszkodowania

Za wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą uznać należy również wydatki na:

– mandaty za naruszenie przepisów ruchu drogowego,

– kary nałożone przez UFG,

– odszkodowania.

 Przykładowa interpretacja: sygn. 0111-KDIB1-2.4010.606.2022.3.EJ.