Klauzula obejścia prawa podatkowego – podpisana!

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację Ordynacji Podatkowej wprowadzającą do systemu polskiego prawa podatkowego tzw. klauzulę obejścia prawa podatkowego. W zamierzeniu Ustawodawcy  ma klauzula ta ma za zadanie przeciwdziałanie zjawisku unikania opodatkowania i walkę z agresywną optymalizacją podatkową. Zgodnie z treścią nowej regulacji, organ podatkowy – stwierdziwszy, że podatnik dokonał szeregu sztucznych działań, niezgodnych z ich istotą prawną, a mających na celu wyłącznie zmniejszenie opodatkowania – może pominąć skutki podatkowe ważnych i skutecznych czynności prawnych.

Zatem ważność i skuteczność prawna takich czynności prawnych  nie są kwestionowane. Organ ma prawo jedynie pominąć ich skutki podatkowe, oceniając je na bazie takich czynności prawnych, które w sposób naturalny odpowiadają ekonomicznej istocie zdarzeń, do których wywołania zmierzał podatnik.

W konsekwencji doprowadzić ma do „zniechęcenia” podatników do korzystania ze swobody wyboru formy transakcji gospodarczej, nakierowanego na redukcję lub eliminację obciążenia podatkowego w sposób niepożądany przez Prawodawcę.

Co istotne – podatnik może się zabezpieczyć przed takim przebiegiem zdarzeń, występując przed transakcją o wydanie opinii zabezpieczającej.  Koszt wniosku o jej wydanie to niestety 20 tys. PLN.

Ustawa, z wyjątkami, ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.