Kolejny etap uszczelniania systemu podatkowego - Dyrektywa ATAD 3 dotycząca shell companies

Od 1 stycznia 2024 r. wejdzie w życie Dyrektywa ATAD 3 mająca przeciwdziałać wykorzystywaniu przedsiębiorstw fasadowych („shell companies”) do unikania opodatkowania.

Spółki spełniające kryteria wymienione w dyrektywie (m.in. wysoki odsetek przychodów pasywnych) będą traktowane jako podmioty, w stosunku do których występuje ryzyko, że działają jako „shell companies”. Spółki te będą zobowiązane do raportowania w deklaracji podatkowej informacji pozwalających na ocenę ich substancji biznesowej (substratu majątkowo-osobowego). Zgodnie z dyrektywą, informacje dotyczące substancji biznesowej, do których raportowania będzie zobowiązana spółka uznana za „ryzykowną”, będą odnosiły się do konkretnych kryteriów (lokal, rachunek bankowy, dyrektor). Spółka spełniająca przewidziane dyrektywą przesłanki shell company nie będzie mogła korzystać z preferencji podatkowych państwa swojej siedziby, w szczególności z korzyści przewidzianych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, a także unijnego zwolnienia dywidendowego i odsetkowego. Dodatkowo, jej przychody bierne będą opodatkowane w państwie rezydencji wspólników. Dyrektywa przewiduje ponadto sankcje pieniężne za niespełnienie obowiązku raportowania informacji na temat substancji biznesowej na poziomie co najmniej 5 proc. obrotu osiągniętego w danym roku podatkowym.