Komplementariusze oskładkowani od 1 stycznia 2023 r.

Z początkiem 2023 r. roku komplementariusz w spółce komandytowo-akcyjnej został objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym. Dla celów tych ubezpieczeń jest on traktowany jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność. Komplementariusz zgłasza się do ubezpieczeń z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 05 43.