Konferencja naukowa

W dniu 18 maja 2016 r. w Warszawie odbyła się konferencja naukowa Jednolity wymiar prawa własności intelektualnej w Europie XXI wieku – z perspektywy praktyka prawa, w której uczestniczyli przedstawiciele naszej Kancelarii.

Podczas wystąpień i dyskusji panelowych poruszono szereg kwestii dotyczących aktualnych problemów stosowania prawa własności intelektualnej w kontekście aktów prawa Unii Europejskiej, jak również orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Prelegenci nakreślili także planowane zmiany w zakresie prawa europejskiego i ich wpływ na polski porządek prawny.

W ramach konferencji referaty wygłosili uznani specjaliści z zakresu prawa własności intelektualnej, w szczególności prof. dr hab. Elżbieta Traple, dr Anna Tischner oraz dr Tomasz Targosz.