Kontynuacja formy opodatkowania po zmarłym

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 7 czerwca 2022 r. (II FSK 2579/19) potwierdził, że spadkobierca zmarłego wspólnika spółki osobowej może kontynuować po zmarłym formę opodatkowania (tu podatek liniowy).

Zdaniem Sądu, wybór formy opodatkowania podlega sukcesji podatkowej, tj. spadkobierca nie ma obowiązku składania oświadczenia o wyborze liniowego PIT w ustawowym terminie. Skoro bowiem dochody spadkodawcy były opodatkowane w taki sposób, to spadkobierca może „przejąć” tą formę rozliczenia bez zachowania żadnych dodatkowych warunków formalnych.