„Koparki kryptowalut” nie zmniejszą podstawy opodatkowania

NSA odrzucił korzystną dla podatników wykładnię WSA w Łodzi (sygn. akt I SA/Łd 285/20) pozwalającą na uznanie za koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży walut wirtualnych wydatków na odpowiedni sprzęt elektroniczny i podwyższone rachunki za energię elektryczną. Zdaniem NSA, jeżeli przychód może być pomniejszony wyłącznie o wydatki bezpośrednio związane z nabyciem waluty wirtualnej, to nie dotyczy to kosztów związanych z jej pierwotnym wytworzeniem. W konsekwencji wydatki związane z „wydobyciem” kryptowalut nie będą stanowić kosztu podatników osiągających przychody ze sprzedaży walut wirtualnych.

Wyrok NSA z 28 lutego 2023 r., sygn. akt II FSK 2010/20.