Koszty reprezentacji

Zupełnie inaczej niż w przypadku klasycznego opodatkowania CIT w Estońskim CIT kształtują się wydatki związane z reprezentacją. Przykładem mogą być chociażby upominki wręczane kontrahentom. I tak Dyrektor KIS wskazał, że chociaż wydatek na alkohol przekazany kontrahentowi stanowi koszt reprezentacyjny, ma on niewątpliwie związek z prowadzoną działalnością gospodarczą – pozwala on bowiem na stworzenie lub umocnienie dobrych relacji z kontrahentem, co wpływa na wysokość osiągniętego przychodu.

Inaczej będzie jednak z wydatkami reprezentacyjnymi ponoszonymi na alkohol zużywany podczas spotkań biznesowych. W tym zakresie organ stwierdził, że konsumpcja alkoholu nie wpływa dogodnych warunków do współpracy, stąd też taki wydatek należy uznać jako niezwiązany z działalnością gospodarczą

Przykładowa interpretacja: sygn. 0111-KDIB1-2.4010.447.2022.1.DP.