Licencja zamiast nabycia wirtualnej kasy nie daje ulgi w VAT

Nabycie licencji na wirtualną kasę fiskalną nie pozwoli na uzyskanie ulgi w VAT, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy o VAT. Organ wyjaśnił, że podatnicy nie muszą być właścicielami kas (mogą ich używać na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, w tym także licencyjnej). Jeżeli jednak chcą odliczyć ulgę, to muszą kupić kasę na własność.

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 7 grudnia 2022 r., sygn. 0112-KDIL3.4012.426.2022.2.MS.