Limit gotówkowy 15.000 zł bez zmian

Początkowo w ramach przepisów wprowadzonych przez tzw. „Polski Ład”, po 1 stycznia 2024 r. obowiązywać miał limit transakcji gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami obniżony do 8 tys. zł.

W czwartek 13 lipca 2023 r. Senat przyjął bez poprawek ustawę zapobiegającą tej zmianie. Teraz przepisy zmieniające nowelizację ustawy PIT, CIT oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druk senacki 1013) trafią do podpisu prezydenta i publikacji w Dzienniku Ustaw. Wszystko wskazuje na to, że limit gotówkowy (tj. dla jednorazowej wartości transakcji) będzie nadal wynosił 15 tys. zł.