Limit obrotu gotówkowego po staremu

Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod poz. 1414. Oznacza to, że mający zostać pierwotnie wprowadzony od 1 stycznia 2024 r. niższy limit obrotu gotówkowego (8 tys. zł) pomiędzy przedsiębiorcami nie wejdzie w życie. Limit 15.000 zł został utrzymany.