MF: Grunt rolny zajęty pod instalację fotowoltaiczną z podatkiem jak z działalności gospodarczej

Zgodnie ze stanowiskiem wiceministra finansów wyrażonym w odpowiedzi na interpelację poselską nr 42802 „uzasadniona jest interpretacja, zgodnie z którą cały ogrodzony teren zajęty na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej w postaci farmy fotowoltaicznej, obejmujący powierzchnię gruntu, na której znajdują się panele fotowoltaiczne, jak również infrastruktura towarzysząca oraz pasy zieleni pomiędzy jej elementami konstrukcyjnymi podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości z zastosowaniem stawek właściwych dla gruntów związanych z prowadzeniem tej działalności w granicach objętych ogrodzeniem, w szczególności, gdy wolne przestrzenie ogrodzonej farmy fotowoltaicznej wynikają z konieczności zachowania norm technicznych lokalizacji jej poszczególnych elementów lub są niezbędne dla zapewnienia ich obsługi”.

Źródło:https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/interpelacja.xsp?documentId=C1CF78B8CD1B387FC12589EC004856B8