Ministerstwo Sprawiedliwości planuje ograniczyć możliwość stosowania czynnego żalu

Czynny żal to instytucja, dzięki której podatnicy mogą uniknąć odpowiedzialności karnoskarbowej, jeżeli sami przyznają się do błędu i poinformują o tym fakcie urząd skarbowy. Kluczowe jest to, by podatnik dokonał zawiadomienia przed podjęciem działań przez organy ścigania.

Zgodnie z planowanymi zmianami, złożenie czynnego żalu nie ochroni podatnika, jeżeli nastąpi po rozpoczęciu przez organ czynności służbowej. Oznacza to, że czynny żal nie będzie skuteczny nawet wtedy, gdy organ podejmie najprostszą czynność służbową wobec podatnika np. sprawdzi poprawność rozliczeń podatkowych (czynności sprawdzające), o których podatnik może nawet nie wiedzieć.

To znaczne ograniczenie realnego znaczenia instytucji czynnego żalu w polskim porządku prawnym.