Możliwość uwzględnienia straty przy obliczaniu daniny solidarnościowej

Jeżeli przedsiębiorca w poprzednich latach wykazywał stratę z prowadzonej działalności, to przy obliczaniu daniny solidarnościowej za rok podatkowy, w którym osiągnął dochód przekraczający 1 mln zł – może od należnej daniny odliczyć poniesioną stratę.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 23 marca 2023 r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.908.2021.7.NM.