Można dziedziczyć prawo do ulgi termomodernizacyjnej

W przypadku, w którym faktury za panele fotowoltaiczne zostały wystawione na imię i nazwisko matki Wnioskodawczyni, nie ma przeszkody, by ta przejęła prawa do ulgi po zmarłej. Szef KAS stwierdził, że w tej sprawie ma zastosowanie zasada sukcesji generalnej majątkowych praw i obowiązków spadkobierców podatnika, uregulowana w art. 97 §1 ordynacji podatkowej. Zgodnie z tym przepisem i z pewnymi tylko zastrzeżeniami, spadkobiercy podatnika przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy.

Szef KAS zastrzegł natomiast, że córka (spadkobierczyni) będzie mogła zrealizować prawa do przejętej ulgi dopiero po otrzymaniu odrębnej decyzji o odpowiedzialności lub uprawnieniach spadkobierców. Dopiero po otrzymaniu tej decyzji spadkobierca może uwzględnić w swoim zeznaniu, dotyczącym roku podatkowego następującego po roku, którego dotyczy decyzja.

Interpretacja zmieniająca wydana przez szefa KAS 21 listopada 2022 r., sygn. DOP3.8222.7.2022.CNRU.