Nabycia sprawdzające przynoszą rezultaty dla budżetu państwa

Nabycie sprawdzające to działanie pozwalające pracownikom i funkcjonariuszom Krajowej Administracji Skarbowej na dokonywanie legalnej prowokacji, w ramach której bez okazania legitymacji służbowej mogą kupić towar lub usługę, by sprawdzić, czy sprzedawca zaewidencjonuje transakcję w kasie oraz wyda paragon fiskalny. Przedstawiciel KAS otrzymuje w tym celu specjalną kartę płatniczą, której limit wynosi 2 tys. zł. Jeśli nie stwierdzi nieprawidłowości, sporządza tylko notatkę służbową. W przeciwnym przypadku spisuje protokół i nakłada na nierzetelnego sprzedawcę mandat.

Zgodnie ze statystykami Ministerstwa Finansów w konsekwencji dokonanych nabyć sprawdzających w całym 2022 r. wystawiono 13 397 mandatów na łączną kwotę ponad 17,9 mln zł. W praktyce co czwarte nabycie sprawdzające kończyło się ukaraniem podatnika. Taki rezultat pozwala twierdzić, iż w 2023 r. działania w tym zakresie będą kontynuowane.