Najem prywatny można rozliczyć poza „Białą listą”

Jeżeli przedmiotem najmu jest nieruchomość pozostająca w majątku prywatnym wynajmującego, najemca nie ma obowiązku wpłacać czynszu na rachunek znajdujący się w wykazie zarejestrowanych podatników VAT, by rozliczyć koszty. Ponadto nie ma konieczności, by najemca składał zawiadomienie ZAW-NR. Aby uniknąć powyższych obowiązków, wystarczy oświadczenie wynajmującego, gdyż to on decyduje o tym, czy powiązać określone składniki swojego mienia z wykonywaniem działalności gospodarczej, czy też zachować je w zarządzie majątkiem niezwiązanym z działalnością gospodarczą i oddać np. w najem.

Interpretacja indywidulana Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 2 maja 2023 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.223.2023.1.JG