Najem prywatny należy ująć w JPK VAT

Osoba prowadząca działalność gospodarczą opodatkowaną VAT, która poza działalnością gospodarczą osiąga przychody z wynajmu prywatnego – powinna ujmować ten najem zarówno w części ewidencyjnej, jak i deklaracyjnej jednolitego pliku kontrolnego JPK. Wniosek ten jest aktualny także wtedy, gdy wynajem korzysta ze zwolnienia z VAT (np. wynajmowane jest mieszkanie na cele mieszkaniowe).

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 24 marca 2023 r., sygn. 0114-KDIP1-1.4012.49.2023.7.MM.