Niektóre kary umowne mogą stanowić KUP

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że niewymienienie płatności w negatywnym katalogu zawartym w art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy o PIT nie oznacza, że automatycznie każdy wydatek na karę umowną można uznać za koszt podatkowy. Zdaniem organu wydatek ten powinien spełniać ogólną definicję kosztów z ustawy. Pomiędzy poniesionym kosztem, a potencjalnym przychodem musi bowiem zaistnieć związek przyczynowo-skutkowy, ponieważ musi być to wydatek poniesiony w celu uzyskania przychodu, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. W omawianym przypadku Dyrektor KIS uznał jednak, że wydatek wnioskodawcy z tytułu kary umownej za brak odbioru wylicytowanego drewna był racjonalny i związany z prowadzoną przez niego działalnością.

Źródło: Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 15 czerwca 2023 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.288.2023.1.HJ