Niektóre odszkodowania mogą stanowić koszt podatkowy

Wypłata odszkodowania mającego na celu minimalizację ryzyka odstąpienia przez nabywców od umowy, co wiązałoby się z koniecznością wypłacenia im kary umownej – może stanowić w spółce koszt podatkowy. Takie działanie jest racjonalne biznesowo i faktycznie ma na celu zabezpieczenie źródła przychodów.

Wyrok NSA z 14 marca 2023 r., sygn. akt II FSK 2145/20.