Nieruchomość kupowana na publicznej licytacji bez PCC

Szef KAS zmienił interpretację indywidualną DKIS w zakresie opodatkowania nabycia nieruchomości w drodze licytacji organizowanej przez urząd skarbowy. Jak wskazał Szef KAS – katalog czynności opodatkowanych PCC jest katalogiem zamkniętym. Oznacza to, że podatkowi nie podlegają czynności niebędące czynnościami cywilnoprawnymi oraz czynności cywilnoprawne inne niż ściśle wskazane w ustawie, nawet jeżeli wywołują skutki w sferze gospodarczej takie same, bądź podobne do tych, które zostały w niej wymienione. Organ uznał, że nabycie nieruchomości w drodze licytacji w ramach prowadzonej egzekucji administracyjnej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, gdyż nie jest tożsame z umową sprzedaży uregulowaną w kodeksie cywilnym.

Źródło: Interpretacja zmieniająca z dnia 24.07.2023 r. sygn. DOP10.841.4.2.2023