Noclegi fundowane pracownikom, które nie mają związku z podróżami służbowymi – stanowią przychód pracownika ze stosunku pracy

Wskazane świadczenia są przychodem z pracy i co do zasady trzeba je opodatkować. Dotyczy to m.in. przypadku, w którym spółka zwraca pracownikowi koszty zakwaterowania w czasie świadczenia przez niego pracy w innych lokalizacjach niż stałe miejsce zamieszkania. W takiej sytuacji prawo nie nakazuje pracodawcy rekompensaty zatrudnionemu wydatków, tak jak ma to miejsce np. w razie podróży służbowej.

Wyrok NSA w Warszawie, sygn. II FSK 935/20.