Nowa ustawa o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów

Ustawa została podpisana przez Prezydenta i czeka na opublikowanie w Dzienniku Ustaw. System, który ma także ułatwiać prawidłowe naliczanie i odprowadzanie podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zostanie uruchomiony od 2025 r.

Ustawa przewiduje, że utworzony zostanie system teleinformatyczny do obsługi umów o pracę, umów zleceń i umów uaktywniających. Nowe narzędzia będą skierowane do mikroprzedsiębiorców, firm zatrudniających do 9 osób, rolników oraz osób fizycznych. Projektowany system zostanie zintegrowany z systemami praca.gov.pl oraz biznes.gov.pl.

System zaoferuje gotowe wzory różnego rodzaju umów. Jednym z głównych celów będzie też ułatwienie prawidłowego naliczania oraz odprowadzania podatków i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.