Nowa wysokość składek zdrowotnych dla ryczałtowców

Dnia 20 stycznia 2023 r. GUS opublikował przeciętne wynagrodzenie za IV kw. 2022 r. w sektorze przedsiębiorstw, które jest podstawą do obliczenia składki zdrowotnej dla ryczałtowców. Z danych GUS wynika, że wyniosło ono 6965,94 zł (rok wcześniej było to 6221,04 zł). Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne zależy od osiąganych przed przedsiębiorcę na ryczałcie przychodów. I tak przy rocznym przychodzie:

– do 60 tys. zł – składka wyniesie 376,16 zł miesięcznie (o 40,22 zł więcej niż w zeszłym roku, gdy wynosiła 335,94 zł),

– od 60 tys. zł do 300 tys. zł – składka wyniesie 626,93 zł (o 67,04 zł więcej niż zeszłoroczna składka w wysokości 559,89 zł),

– powyżej 300 tys. zł –składka wyniesie 1128,48 zł (o 126,67 zł więcej, w 2022 r. było to 1001,81 zł).

Jednocześnie warto przypomnieć, że wzrasta podstawowa składka na ubezpieczenia społeczne w ZUS, która z 1211,28 zł w ubiegłym roku wzrosła do 1418,48 zł w tym roku.