Nowe deklaracje rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych

Począwszy od dnia 1 stycznia 2023 r. pracodawcy mają obowiązek poinformowania osób zatrudnionych, które złożyły deklaracje rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, że od dnia 1 kwietnia 2023 r. będą dokonywane wpłaty za te osoby do PPK. Obejmuje to zarówno osoby zatrudnione, które składały rezygnacje z dokonywania wpłat do PPK jak i uczestników PPK, którzy z PPK rezygnowali korzystając z tej deklaracji. Dotychczasowa deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK traci ważność 28 lutego 2023 r., bez względu na to, kiedy została przekazana pracodawcy.

Pracownicy, którzy nie będą chcieli uczestniczyć w PPK, będą musieli złożyć deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Nowe deklaracje będzie można złożyć począwszy od dnia 1 marca 2023 r.