Nowe formularze PIT za 2023 – projekty

Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie internetowej projekty nowych formularzy PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS oraz załączników do nich: PIT/B, PIT/BR, PIT/IP, PIT/M i PIT/SE. Część konsultacji w sprawie wzorów już się skończyła, jednak konsultacje w sprawie formularzy PIT-36, PIT-36S,PIT-36L, PIT-36LS i załączników do nich potrwają do 8 sierpnia br. Uwagi można przesyłać na adres: Konsultacje.WzoryPIT@mf.gov.pl.