Nowe możliwości w podatku VAT dla podmiotów powiązanych – grupa VAT od 1 stycznia 2023 r.

Z dniem 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie możliwość utworzenia przez podmioty powiązane tzw. grupy VAT. Ministerstwo Finansów opublikowało w tym zakresie objaśnienia podatkowe z dnia 11 października 2022 r. (objaśnienia chronią podatnika w razie zastosowania się do zawartych tam wytycznych).

Najważniejszą korzyścią tego rozwiązania jest wyłączenie z opodatkowania VAT transakcji między członkami grupy. Dodatkowo podmioty z grupy osiągną lepszą płynność finansową (możliwość elastycznego zarządzania podatkiem naliczonym) oraz skorzystają z uproszczeń i redukcji obowiązków podatkowych i administracyjnych (m.in. grupa VAT na cele tego podatku stanowi jeden podmiot, a więc składany jest jeden zbiorczy JPK, zamiast odrębnych JPK dla każdego podmiotu).

Przykładowo, jeśli dany podmiot był przed przystąpieniem do grupy podatnikiem, który regularnie miał nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym, to wówczas musiał oczekiwać na zwrot VAT – standardowo do 60 dni. Jeśli podmiot ten wejdzie do grupy, która jako całość wykazuje nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym, to wówczas ten podatek wykazywany wcześniej jako VAT do zwrotu będzie „na bieżąco” uwzględniany w rozliczeniach grupy. W efekcie podmioty działając jako grupa VAT per saldo efektywniej „wykorzystują” VAT naliczony i żaden z podmiotów nie czeka na zwrot VAT.