Nowe obowiązki dla biur rachunkowych od dnia 31 lipca 2021 r.

Ustawą zmieniającą do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy dodany został punkt 15a, zgodnie z którym instytucjami obowiązanymi są przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162), których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego, niebędący innymi instytucjami obowiązanymi. Dotychczas, zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 pkt 17 instytucjami obowiązanymi były wyłącznie podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

W wyniku nowelizacji zarówno podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, jak i przedsiębiorcy, których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego, niebędący innymi instytucjami obowiązanymi – zobowiązane są do stosowania procedury o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz wykonywania innych obowiązków określonych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.