Nowe usługi związane z akcyzą dostępne w PUESC

Od 2 stycznia 2023 roku możliwe jest na PUESC elektroniczne składanie wniosków o wydanie, zmianę lub cofnięcie zezwolenia na:

– prowadzenie składu podatkowego,

– nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca,

– jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca,

– wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający.

Podmioty zainteresowane skorzystaniem z ww. usług:

– muszą posiadać konto na portalu PUESC z rozszerzonym zakresem uprawnień i

– muszą być wpisane w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie PUESC:

https://puesc.gov.pl/aktualnosci?p_p_id=seaplfptlnewspublisher_WAR_seaplfptlnewspublisher&p_p_lifecycle=0&_seaplfptlnewspublisher_WAR_seaplfptlnewspublisher_action=showArticle&_seaplfptlnewspublisher_WAR_seaplfptlnewspublisher_articleId=652390107