Nowelizacja kodeksu pracy wprowadzająca m.in. dyrektywę work-life balance czeka na podpis Prezydenta

Informujemy, że dnia 8 marca 2023 r. zakończył się senacki etap prac nad nowelizacją kodeksu pracy i innych ustaw. Dnia 9 marca 2023 r. Sejm odrzucił większość z 45 poprawek zaproponowanych przez Senat, uwzględniając przede wszystkim uwagi o charakterze redakcyjnym i precyzującym treść nowelizacji.

Ze względu na zakończenie prac nad nowelizacją przez obie izby Parlamentu, ostatnim etapem prac nad ustawą pozostaje podjęcie decyzji w kwestii podpisania ustawy przez Prezydenta RP, co powinno nastąpić najpóźniej w terminie do 21 dni od dnia jej przedstawienia przez Marszałka Sejmu.