Nowelizacja KPC 2023 – zmiany w zakresie doręczeń

W dniu 1 lipca 2023 r. weszła w życie duża nowelizacja KPC. Zmianie uległ m.in. art. 165 § 2 KPC, z którego wynika, że równoznaczne z wniesieniem do sądu jest oddanie pisma procesowego w polskiej placówce jakiegokolwiek operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (albo w zagranicznej placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej). Obecnie nie ma również obowiązku nadania przesyłki w formie przesyłki poleconej (co daje możliwość skorzystania także z innych form przesyłek). Nie oznacza to jednak, że można obecnie skorzystać z usług dowolnego operatora np. nadając przesyłkę w paczkomacie.

Należy zaznaczyć, że obecnie wykładnia ww. przepisu budzi wiele wątpliwości – większość argumentów przemawia jednak za przyjęciem, że w dalszym ciągu za operatora świadczącego usługi powszechne można uznać jedynie operatora wyznaczonego, którym pozostaje Poczta Polska S.A. Brak jest także wyczerpującej odpowiedzi na pytanie, czy wymagania z art. 165 § 2 k.p.c. spełnia nadanie pisma przesyłką kurierską, w placówce Poczty Polskiej – w tym zakresie konieczna będzie dalsza obserwacja praktyki oraz orzecznictwa.