Nowelizacje Kodeksu Pracy

Informujemy, iż na początku 2023 roku spodziewamy się wejścia w życie pierwszej, z dwóch planowanych, nowelizacji Kodeksu Pracy. Obecnie oczekujemy na zakończenie prac Sejmu po wprowadzonych przez Senat drobnych poprawkach i podpisanie ostatecznej wersji ustawy przez Prezydenta RP.

Zmiany będą obejmować następujące zagadnienia:

  1. PRACĘ ZDALNĄ – w Kodeksie Pracy zostanie wprowadzona cała regulacja dotycząca kierowania pracowników do świadczenia pracy w formie zdalnej; przepisy mają kompleksowo uregulować procedurę kierowania pracownika do pracy zdalnej oraz prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy z tym związane.
  2. KONTROLĘ TRZEŹWOŚCI PRACOWNIKÓW – w Kodeksie Pracy zostanie uregulowana procedura przeprowadzania w zakładzie pracy przez pracodawcę kontroli trzeźwości pracowników; nowe regulacje mają obejmować poszczególne etapy tej procedury, ale również uprawnienia pracownika i pracodawcy związane z procedurą.

Ponadto przypominamy, iż w 2023 r. osoby , które złożyły rezygnację z PPK zostaną ponownie, automatycznie zapisane („autozapis”). W związku z tym pracodawcy muszą do 28 lutego 2023 roku poinformować osoby zatrudnione o tym fakcie. W celu rezygnacji z PPK konieczne będzie ponowne złożenie rezygnacji.

Informujemy, iż nadal trwają prace Sejmu nad drugim z projektów zmian Kodeksu Pracy, który będzie dotyczył m.in.: urlopów związanych z rodzicielstwem, czas trwania okresu próbnego, zmiany w rozwiązywaniu umów o pracę na czas określony. Na razie żadne zmiany w tym zakresie nie zostały wprowadzone.