NSA nie pomógł w zakresie amortyzacji lokali mieszkalnych

Polski Ład wprowadził w życie zakaz zaliczania w koszty podatkowe odpisów amortyzacyjnych od lokali mieszkalnych używanych w działalności gospodarczej. Podatnicy uważają, że przepisy te naruszają konstytucyjną zasadę praw nabytych w sytuacji, gdy dany lokal był amortyzowany już przed zmianą prawa podatkowego.

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego zasada ta nie została jednak naruszona, a więc podatnik nie ma prawa zaliczać w koszty podatkowe amortyzacji mieszkania.

Wyrok NSA z 13 lipca 2023 r., sygn. akt II FSK 119/23