NSA potwierdza, że przychód z tytułu używania przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych obejmuje także koszt paliwa

Wskazana teza została już wyrażona w interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 11 września 2020 r. (DD3.8201.1.2020). Jednak mimo tego fiskus do tej pory nie zmienił swego stanowiska i nadal uważał, że przychód pracownika nie obejmuje kosztów paliwa, tj. pracodawca jest zobowiązany doliczyć pracownikowi dodatkowy przychód z tytułu kosztów zużytego paliwa. Podatnicy musieli więc walczyć ze skarbówką w sądach administracyjnych.

Najnowszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2022 r. (II FSK 2012/19) ostatecznie, jak się wydaje, przesądza o słuszności stanowiska zawartego w interpretacji ogólnej Ministra Finansów i zmusza fiskusa, by zmienił swe podejście na bardziej korzystne dla podatników (pracowników używających samochody służbowe do jazd prywatnych).

Zgodnie z wyrokiem NSA świadczeniem pracodawcy nie jest samo udostępnienie samochodu, ale zapewnienie możliwości jego prawidłowego używania. Do tego z kolei konieczne jest poniesienie kosztów eksploatacji. Nie ma więc żadnego uzasadnienia, aby jeden z tych kosztów, jakim są wydatki na paliwo, uznać za odrębne świadczenie uzyskiwane przez pracownika.