Obowiązek opłacania podatku od środków transportu trwa do momentu wyrejestrowania pojazdu

NSA orzekł, że nawet jeżeli właściciel faktycznie nie posiada pojazdu lub nie korzysta z niego, to i tak o wygaśnięciu obowiązku zapłaty podatku od środków transportowych decyduje wyrejestrowanie samochodu.

Wyrok NSA z 10 maja 2023 r., sygn. akt III FSK 2055/21