Obowiązkowe zgłoszenia źródeł grzewczych budynku do CEEB

Przypominamy o ustawowym obowiązku składania deklaracji dotyczących sposobu ogrzewania nieruchomości do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Do dokonywania zgłoszeń zobowiązani są właściciele nieruchomości oraz podmioty zarządzające budynkiem tj. wspólnoty mieszkanie, spółdzielnie, podmioty administrujące.

W przypadku mieszkań w budynkach wielorodzinnych – wspólne źródło ciepła zgłasza zarządca. Jeżeli jednak w lokalu znajduje się dodatkowe źródło energii np. kominek, bojler elektryczny lub koza jego właściciel powinien złożyć deklarację samodzielnie.

Obowiązek dotyczy zarówno budynków mieszkalnych (formularz A), jak i niemieszkalnych (formularz B).

Termin na złożenie deklaracji dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw, zainstalowanych przed 1 lipca 2021 r., upływa 30 czerwca 2022 r. W przypadku – nowych źródeł ciepła jest to 14 dni liczonych od dnia jego uruchomienia.

Deklaracje można składać samodzielnie, za pośrednictwem strony Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego: https://zone.gunb.gov.pl/ lub wypełnić wersję papierową, a następnie przesłać ją listownie czy też osobiście złożyć w urzędzie właściwym ze względu na lokalizację budynku, którego dotyczy.

Niedopełnienie obowiązku w przewidzianym terminie – jest zagrożone karą grzywny do 5 tys. zł. 

Zgodnie z komunikatem  opublikowanym na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego – liczba deklaracji dot. źródeł ciepła i spalania paliw w CEEB na dzień 14 lutego 2022 r. wyniosła 1.948.911 co oznacza, że wiele osób w dalszym ciągu nie dopełniło swojego obowiązku.