Obywatel Ukrainy a rezydencja podatkowa

Obywatel Ukrainy, który przyjechał do Polski jako uchodźca wojenny, ma zarejestrowaną w Ukrainie działalność gospodarczą w zakresie pomocy IT, tam ma kontrahentów, dla których nadal świadczy usługi, tam ma mieszkanie i rodzinę – pozostanie ukraińskim rezydentem podatkowym nawet jeżeli jego pobyt w Polsce przekroczy 183 dni w danym roku.

Jednak w Polsce jego działalność będzie stanowiła tzw. zagraniczny zakład.

Powyższe oznacza, że w Ukrainie opodatkuje całość swych dochodów (polskich i ukraińskich), a w Polsce wyłącznie te osiągnięte w naszym kraju. Następnie przy rozliczeniu podatku w Ukrainie będzie mógł skorzystać z odpowiedniej metody unikania podwójnego opodatkowania.

Interpretacja Dyrektora KIS z 20.10.2022 r., 0115-KDIT1.4011.330.2022.2.MST.