Od 13 lutego wchodzą w życie e-SADy w akcyzie

Z dniem 13 lutego 2023 r. w UE zmienia się sposób dokumentowania przemieszczeń w wyrobów akcyzowych w wewnątrzwspólnotowym obrocie towarów poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Karą za brak stosowania dokumentu e-SAD będzie utrata możliwości odzyskania akcyzy zapłaconej w kraju UE, z którego te wyroby zostaną wywiezione do Polski.

Elektroniczne e-SADy będą funkcjonowały w systemie EMSC. Elektroniczne dokumenty e-SAD zastąpią dotychczasowe papierowe Uproszczone Dokumenty Towarzyszące (UDT).