Odliczenie VAT przed uzyskaniem zaświadczenia z okręgowej stacji kontroli pojazdów i wpisu VAT-1

Przedsiębiorca odzyska 100% podatku naliczonego od wydatków związanych z samochodem, którego konstrukcja wyklucza użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, nawet jeśli poniósł je przed uzyskaniem zaświadczenia z okręgowej stacji kontroli pojazdów i wpisu VAT-1 w dowodzie pojazdu.

Wyrok WSA w Gliwicach z 28 czerwca 2023 r., sygn. akt I SA/Gl 1216/22.